Priser

Priser

Samtalsterapi , stödsamtal           60 min       800,-


Suggestionsterapi *                      60 min       800,-


Hypnoanalys                                80 min       1000,-


Tidigare-liv-regression *         90 - 120 min  1200,-


Parterapi                                    80 min          1000,-


Alla priser är inklusive moms för privatperson och

exklusive  moms för företag


* inspelning ingår


Friskvård

Flera av de problem som kan förbättras med hypnos är att betrakta som friskvård.

Rökavvänjning, stresshantering, viktreducering, sömnproblem är bara några exempel.

Arbetsgivare kan subventionera aktiviteter som främjar hälsa hos den enskilde medarbetaren. Kostnaden för friskvård är avdragsgill för arbetsgivaren. Det är i längden lönsamt att ha en friskare personal. Friskvård är positivt för arbetsprestation och effektivitet. Mer om motion och annan friskvård kan läsas på Skatteverkets hemsida om avdragsgill friskvårdsbehandling  motion och friskvård. Skatteverket godkänner numera hypnos som friskvård.

Den enskilde betalar själv och lämnar kvittot till arbetsgivaren. Detta enligt föregående överenskommelse med arbetsgivaren