Hem

www.hypnosterapi-skovde

Om mig

Jag heter Kerstin Bredelius och är

dipl samtalsterapeut och dipl hypno-

analytiker.

Under den största delen av mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat med människor, bl a som kursadministratör. Jag har sett att människor mår dåligt. Många har problem som dom har svårt att komma tillrätta med utan hjälp. Ibland räcker det att få hjälp med att se problemet från en annan synvinkel och så själv kunna hitta en lösning. I andra fall att genom att ändra sina tankemönster för att möta livets svårigheter på ett nytt sätt. Ta ett nytt spår helt enkelt.

För att få mer kunskaper i hur jag skulle kunna hjälpa på ett bra sätt, utbildade jag mig till samtalsterapeut vid Psykosyntesinstitutet i Göteborg.  Eftersom samtalsterapi enligt psykosyntesmetoden jobbar mycket kreativt med bl a visualiseringar så var steget naturligt för mig att även utbilda mig till hypnoterapeut. Min utbildning har jag gått på Svenska Skolan för Etisk och Analytisk Hypnoterapi, SSEAH numera Svenska Hypnosskolan.

Samtalsterapi och hypnos kompletterar varandra på ett bra sätt. Jag kombinerar samtalsterapi och hypnosterapi allt efter klientens behov och egen önskan.

Mitt företag är momsregistrerat. Jag har klient- och ansvarsförsäkring. Företaget är godkänt för F-skatt. Naturligtvis har jag även tystnadsplikt.