Hypnos

Hypnos

Vad är egentligen hypnos? Ja, det är ett uråldrigt sätt att uppnå ett förändrat medvetandetillstånd. Hypnos är ett värdefullt komplement vid terapi. Det är inget magiskt utan handlar om ett samarbete mellan klient och terapeut. Genom att försättas i ett transtillstånd så kan vi uppleva en känsla av total avslappning samtidigt som vår koncentration är helt skärpt. Man kan bara hamna i detta tillstånd om man själv vill. En terapeut kan inte försätta någon i trans som inte är med på det. Det är inte så att klienten är borta utan kommer att uppleva en behaglig känsla och kommer att komma ihåg varje ord som sagts. Ingen kan tvingas att göra något som man inte skulle göra eller säga i vaket tillstånd. Klienten har alltså full kontroll på det som sker under ett transtillstånd. Det som faktiskt sker är att klienten är helt avslappnad och mottaglig för terapeutens hjälpande suggestioner som verkar på det undermedvetna. Det som är speciellt med ett hypnotiskt tillstånd är att man tappar tidsuppfattningen och upplever tiden som mycket kortare.

Fördelen med hypnos vid terapi är att man snabbare kommer åt ett problem som sitter djupt och kanske är bortträngt, d v s roten till det onda. Hypnosen påskyndar läkning och lindrar stress. Det behövs alltså inte så många terapisessioner. Hypnos har inga negativa biverkningar.

Läs mer om hur man kan använda hypnos på sidorna om

Vid coachning kan man använda hypnos för att stärka självförtroende och självkänsla. Även när det handlar om att lära sig att tänka positivt och att inte känna obehag att tala inför publik så är hypnosen ett bra verktyg.