Hypnosterapi

Hypnosterapi

Suggestionsterapi

Här används hypnosen vid t ex avslappning, smärtlindring, dåligt självförtroende, dålig självkänsla, rökavvänjning, bantning, nagelbitning, sömnstörningar, fobier, ångest, dåligt minne, olika typer av beroenden, hudproblem, förberedelse inför förlossning.

Hypnosterapi används vid olika stressrelaterade problem och för att förändra oönskat beteende som t ex att förändra destruktiva tankemönster. Djupavslappning har visat sig verksam vid utbrändhet och andra stressrelaterade sjukdomar. Ny forskning visar även att klienter med IBS, Irritable Bowel Syndrome, genom djupavslappning har fått lindring av sina problem. Även vid olika former av beroendesjukdomar har hypnos visat sig verksam.

Normalt räcker det med en konsultation eftersom du får en inspelning med dig hem.  

Ja listan över vad hypnosen används till kan göras mycket längre. Det som är vikigt är att klient och terapeut hittar det som är viktigt att fokusera på och terapeuten kan ”skräddarsy” en suggestionsterapi för klienten för att på så sätt göra den individanpassad. Klienten får med sig en egen inspelning hem.

Hypnoanalys

Med hypnoanalysen som redskap kan man gå tillbaka till upplevelser som påverkar oss negativt. Det kan vara medvetna eller omedvetna minnen. Minnen som är förknippade med starka känslor. Genom att dessa minnen blir medvetna och återupplevda så kan känslorna frigöras och belastar oss inte längre. Tar inte vår energi. Denna terapimetod är en psykoanalys under hypnos och är bra att kunna använda vid problem som t ex fobier, migrän, ångest osv. Något som plågar vårt inre så att det visar sig som symptom i vår kropp.