Samtalsterapi

Samtalsterapi

Vill du förändra ditt liv? Har du svårt att veta vad du vill? Låter du dålig självkänsla hindra dig från att gå vidare?  Är det helt enkelt så att du egentligen inte riktigt vet vem du är och vilka resurser som du faktiskt har. Eller är det så att du behöver prata om tidigare upplevelser som påverkar dig negativt. Då kan samtalsterapi enligt psykosyntesmetoden vara något för dig.

Det kan vara så att vi drabbas av problem som vi inte själva ser hur vi skall kunna lösa. Oftast vet vi undermedvetet hur, men vi kan behöva hjälp av någon utanför oss själva som hjälper oss att se lösningen. Vad behöver du just nu? Vilka förändringar vill du göra? Du kan få hjälp att hitta dina resurser.

I terapin får du hjälp att ta fram känslor som har varit bortträngda, lära dig att sätta gränser och att utveckla en positiv självbild. Detta leder till ökad självkännedom och självförverkligande. Du kanske behöver hjälp att förändra gamla mönster. Viljan och det egna ansvaret är två viktiga begrepp inom psykosyntesen. Målet är att bli en ”hel” människa. D v s att inkludera tankar, känslor och kropp. Att lära sig leva här och nu och att leva ett liv där man ser en mening. Du kan lära dig att se på dina relationer till andra människor och kanske möta dem på ett annat sätt.

Vår personliga resa har gjort oss till den som vi är idag. Den väg som vi vandrar är vår livsresa. En resa till vårt innersta där vi får kunskap om vårt sanna jag. Terapeutens roll är att vara ett stöd under denna resa.

Psykosyntesen fokuserar på människans potential. Det gäller bl a att kunna se möjligheter i personliga svårigheter och i dessa hitta grunden till växande.

Psykosyntesen har hämtat det bästa ur många olika terapiformer.

Terapin omfattar förutom samtal bl a skrivande, målande, visualiseringar, tolkning av symboler, drömmar och sk gestaltövningar. Terapiformen är en syntes av västerländskt tänkande och österländsk filosofi. Grundaren professor Roberto Assagioli, född i Florens 1888, var lärjunge till Freud och studiekamrat med CG Jung. Han tyckte att psykoanalysen fokuserade för mycket på det sjuka i människan och tyckte att man i stället skulle fokusera på det som var friskt och utveckla det.


”Den mest grundläggande av människans inre krafter, och den som bör prioriteras, är den enorma orealiserade potentialen i människans egen vilja.”

 

Roberto Assagioli