Priser

Priser


Samtalsterapi , stödsamtal           

Suggestionsterapi, inspelning ingår                      

Hypnoanalys                               

800:- per besök 60-90 min


Tidigare-liv-regression                90 - 120 min  1200,-


Parterapi                                     80 min            1000,-


Alla priser är inklusive moms för privatperson och

exklusive  moms för företag


Jag är ansluten till systemet                för betald friskvård


Friskvård

Flera av de problem som kan förbättras med hypnos är att betrakta som friskvård.

Rökavvänjning, stresshantering, viktreducering, sömnproblem är bara några exempel.

Arbetsgivare kan subventionera aktiviteter som främjar hälsa hos den enskilde medarbetaren. Kostnaden för friskvård är avdragsgill för arbetsgivaren. Det är i längden lönsamt att ha en friskare personal. Friskvård är positivt för arbetsprestation och effektivitet. Mer om motion och annan friskvård kan läsas på Skatteverkets hemsida om avdragsgill friskvårdsbehandling  motion och friskvård. Skatteverket godkänner numera hypnos som friskvård.

Den enskilde betalar själv och lämnar kvittot till arbetsgivaren. Detta enligt föregående överenskommelse med arbetsgivaren